Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

  每个穿衣能手都有自己的拿手绝活,例如杰西卡-阿尔芭(Jessica Alba)就最会穿裤子。世界上好像没有她穿不来的裤子,紧腿的阔腿的、印花的纯色的、牛仔的工装的……就连睡裤她都能搭配得有滋有味。更难能可贵的是,她并没有模特那种通天大长腿,她的好看是日常的好看,并不脱离生活,是姑娘们能实实在在借鉴学习的。

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第1张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第2张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第3张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第4张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第5张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第6张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第7张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第8张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿 明星街拍 第9张

Jessica Alba街拍示范 秋天裤装这样穿

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。

返回顶部